Monday, November 16, 2009

امنیت شغلی روزنامه‌نگاران و کد 5954

اطلاعات وصول‌شده از منابع موثق حاکی از آن است؛ دوست طراح‌مان که چندی پیش، از نان‌خوردن در روزنامه بازداشته شده بود و چندی بعد هم برای آب‌خنک‌خوردن بازداشت شده بود، به حرفه‌ی نان و آب‌داری دست یافته است!... این هم مدرک‌اش

Thursday, November 12, 2009

اخلاقیات حسنه – سه

اخلاق حکم می‌کنه آداب غذا خوردن رو رعایت کنیم. هر چقدر هم که غذامون خوش‌مزه باشه توی دهان‌مون شالاپ و شولوپ نکنیم، یا به تعبیری؛ گِل لگد نکنیم
تصویرسازی: مهدی کریم‌زاده

Sunday, November 1, 2009

اخلاقیات حسنه - دو


اخلاق حکم می‌کنه نظافت رو رعایت کنیم. دستمال کاغذی برای اینه که تا بندِ دوم انگشت سبابه توی دماغ‌مون دنبال «قطعه‌ی گمشده» نگردیم
تصویرسازی: مهدی کریم‌زاده